Vill du bli jopo-återförsäljare eller -distributör?

Helkama söker nya distributörer och återförsäljare i olika länder för jopos internationella marknad. Om du är intresserad, kontakta myynti@helkamavelox.fi eller +358 19 28 061.

Helkama Velox Sandövägen 22, 10960 Hangö, Finland tel: +358 19 28 061